FANDOM


Анділо́нія — унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава, парламентсько-президентська республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Анділонії є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Влада в Анділонії здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в країні належить Кабінетові Міністрів, а законодавча — парламенту (Національній Раді Анділонії). Найвищим органом судової влади в Анділонії є Верховний Суд Анділонії. Можливість впливати на роботу усіх трьох гілок влади: виконавчої, законодавчої та судової, має Президент Анділонії. Він зобов'язаний припиняти будь-які їх дії, що порушують основний Закон Анділонії.

Законодавча влада Редагувати

Національна Рада складається з 8 депутатів, що обираються на шість місяців.

Виконавча влада Редагувати

Президент обирається всенародним голосуванням на шість місяців. Президент призначає Прем'єр-Міністра Анділонії та міністрів.

Судова влада Редагувати

Судова влада — це система створених згідно з законом органів, наділених виключними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ, із застосуванням спеціальної процедури.